Terminologiset sanastot 2
fi        henkilörekisteri
en      personal data file
määritelmä
määritettyä käyttötarkoitusta varten koottu ja järjestetty henkilötietoja sisältävä tietojoukko, josta tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää
huomautus
Henkilörekisteri voi olla automaattisen tietojenkäsittelyn avulla käsiteltävä tietojoukko tai manuaalisesti käsiteltävä luettelo, kortisto tai muu järjestetty tietojoukko.
Käsitekaavio: Henkilötiedot.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2020-06-23
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen alakäsite: henkilötieto