Terminologiset sanastot 2
fi        linkitetty data; yhdistetty data
en      linked data
määritelmä
eri lähteissä sijaitseva rakenteinen data, jossa on lähteen sisäisiä ja lähteiden välisiä linkkejä
huomautus
Linkitetty data perustuu standardoituihin verkkotekniikoihin kuten HTTP:hen, RDF:ään tai URIin.
Linkitettyä dataa on hyödynnetty esimerkiksi Kulttuurisampo-portaalissa (http://www.kulttuurisampo.fi/), joka sisältää tietoja usean suomalaisen museon, kirjaston, arkiston ja muun organisaation kokoelmista sekä erityyppisiä verkkoaineistoja. Portaalin kautta voi etsiä tietoja kaikkien osallistujaorganisaatioiden aineistoista.
Linkitetty data voi olla avointa dataa, jolloin puhutaan avoimesta linkitetystä datasta (engl. open linked data).
Käsitekaavio: Data.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2013-12-16
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: data
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: raakadata, avoin data, julkinen data, massadata, omadata ja opetusdata