Terminologiset sanastot 2
fi        URI
en      uniform resource identifier; URI
määritelmä
URL tai URN
huomautus
Käytännössä URI on lähes aina URL.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2012-12-21
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: URL ja URN