Terminologiset sanastot 2
fi        avoin data
en      open data
määritelmä
tietyn tahon tuottama tai sille kertynyt data, jota muut voivat eri tavoin käyttää maksutta ja luvallisesti uudelleen
huomautus
Avointa dataa voidaan laajentaa, kierrättää ja yhdistellä edelleen eri sovelluksissa.
Avointa dataa voi olla julkishallinnolla, yrityksillä, muilla organisaatioilla sekä yksityishenkilöillä. Esimerkiksi Tilastokeskuksen väestötilastot, Ilmatieteen laitoksen sää- ja tutkahavainnot ja Maanmittauslaitoksen maastotietokannat ovat avointa dataa.
Käsitekaavio: Data.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2013-12-16
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: data
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: raakadata, linkitetty data, julkinen data, massadata, omadata ja opetusdata