Terminologiset sanastot 2
fi        sovellus; sovellusohjelma
mieluummin kuin: appi; äppi; apsi; appsi; applikaatio
en      application; app
määritelmä
käyttäjän käytettäväksi tarkoitettu ohjelma tai ohjelmakokonaisuus, joka toteuttaa tietyn tehtävän tai tiettyjä tehtäviä
huomautus
Sovellus voi koostua yhdestä tai useammasta ohjelmasta ja niihin liittyvästä datasta. Sovellukseksi kutsutaan yleensä vain sellaisia ohjelmia, jotka on tarkoitettu ihmisen suoraan käytettäväksi, ei esimerkiksi teknisiä ylläpitotehtäviä, taustatoimintoja tms. hoitavia ohjelmia.
Mobiililaitteille suunniteltuja sovelluksia voidaan kutsua mobiilisovelluksiksi (engl. mobile application tai mobile app).
Appi, äppi, apsi ja appsi ovat arkityylisiä sanoja.
Käsitekaavio: Ohjelmat.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2020-10-29
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: ohjelma
Käsitteitä samalla hierarkiatasolla: syötteenlukija, selain, hakuohjelma, robottiohjelma, valvoja, kooderi, dekooderi, koodekki, mainosrahoitteinen ohjelma, maksullinen julkisohjelma, rajoitukseton vapaaohjelma, ehdollinen vapaaohjelma, lähdekoodi, ohjelmavirhe, haittaohjelma, troijanhevonen, vakoiluntorjuntaohjelma, sisällönsuodatin, ajuri ja palvelinsovelma
Hierarkkiset alakäsitteet: paikallinen sovellus, verkkosovellus, internetpuhelin, etähallintasovellus ja maksusovellus