Terminologiset sanastot 2
fi        julkinen data
en      public data
määritelmä
julkishallinnon tuottama data, jonka julkaiseminen on sallittua
huomautus
Julkishallinnolla on merkittävä rooli datan tuotannossa, ja siksi Suomessa pyritään saattamaan osa julkisesta datasta avoimeksi dataksi, jotta mahdollisimman monet tahot voisivat hyödyntää sitä esimerkiksi verkkopalveluissa. Julkishallinnon dataa on julkishallinnon tietovarannoissa.
Julkinen data voi tarkoittaa myös muun tahon kuin julkishallinnon tuottamaa dataa, jota nämä muut tahot julkaisevat vapaasti käytettäväksi.
Käsitekaavio: Data.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2013-12-16
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: data
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: raakadata, avoin data, linkitetty data, massadata, omadata ja opetusdata