Terminologiset sanastot 2
fi        tietovaranto; datavaranto
en      information resource; data resource; information pool; data pool
määritelmä
looginen tietojen kokonaisuus, jota jokin taho hallinnoi
huomautus
Tietovaranto voi olla fyysisesti keskitetty tai hajautettu.
Julkishallinnon tietovarantoja ovat esimerkiksi väestörekisteri, kiinteistörekisteri, säädöstietokokoelma, monet tilastot sekä kartta- ja paikkatietoaineistot. Myös yksityisillä yrityksillä on tietovarantoja, esimerkiksi asiakasrekisterejä.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2013-12-16