Terminologiset sanastot 2
fi        massadata; iso data
en      big data
määritelmä
data, jota on paljon, jota tulee nopeasti lisää ja joka on muodoltaan vaihtelevaa
huomautus
Massadatan käsittely on vaikeaa perinteisillä tietojenkäsittelysovelluksilla. Laitteilta ja sovelluksilta vaaditaan valtavaa tallennuskapasiteettia ja suorituskykyä, jotta ne pystyisivät käsittelemään massadataa.
Massadataa pyritään keräämään, säilyttämään ja analysoimaan merkityksellisen informaation löytämiseksi. Massadataa voidaan hyödyntää esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa, tuotekehittelyssä, markkinoinnissa ja päätöksenteossa. Esimerkiksi verkkokaupan (1) ylläpitäjä voi analysoida suurten käyttäjämäärien toimintaa ja suositella tämän tiedon perusteella kullekin palvelun käyttäjälle sopivaa tuotetta.
Käsitekaavio: Data.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2013-12-16
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: data
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: raakadata, avoin data, linkitetty data, julkinen data, omadata ja opetusdata