Terminologiset sanastot 2
fi        tietoaineisto
en      data set; dataset
määritelmä
tietovälineiden ja niihin tallennettujen tietojen muodostama kokonaisuus
huomautus
Tietoaineisto voi olla sekä sähköisessä että paperimuodossa.
Käsitekaavio: Tiedonhaku.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2013-10-22
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen alakäsite: tietoväline

Terminologiset sanastot
fi        tietoaineisto
sv       datamängd
en      dataset
määritelmä
yksilöitävissä oleva kokoelma tietoja
huomautus
Tietoaineisto voidaan määritellä myös yhdentyyppiseksi aineistoksi; aineistoksi joka sisältää tietovälineelle tallennettuja tietoja. Aineisto puolestaan voidaan yleisluonteisesti määritellä yksilöitävissä olevaksi, esineistä tai tallennetuista tiedoista muodostuvaksi kokonaisuudeksi. [Huomautus perustuu Tietotermit-sanastoon (valtiovarainministeriö, Lingsoft Language Services Oy ja Tietojohtaminen ry 2017).]
Käsitekaaviot: Paikkatietoaineisto ja tietotuote ja Metatieto.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: tietoresurssi
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: paikkatietoaineisto, tietotuote, palvelu ja paikkatietopalvelu
Hierarkkinen alakäsite: paikkatietoaineisto
Koostumussuhteinen yläkäsite: tietoaineistosarja
fi        tietoaineisto; tietomateriaali
sv       informationsmaterial; dokumentation
en      documentation
de      Dokumentation f; Datenmaterial n
fr        documentation f
määritelmä
tiettyä tarkoitusta varten kerättyjen dokumenttien muodostama kokonaisuus
Lähde:
  
Tietohuollon sanasto (TSK 20, 1993)
  

Tieteen termipankki
fi        datasetti (ehdotettu); tietoaineisto; tietojoukko; datajoukko
en      dataset; data set
huomautus
Ks. dataset/tietoaineisto TEPA-termipankissa: https://termipankki.fi/tepa/fi/haku/dataset.
Luokitus:
  
digital humanities
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Digital_Humanities:dataset
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen alakäsite: data

IATE2
fi        tieto (★★☆☆);
tietoaineisto (★★☆☆)
en      data (★★★☆)
fr        données (★★★☆)
Luokitus:
  
communications systems
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (761151)