Terminologiset sanastot 2
fi        tietoväline; tallennusväline
en      data medium; data storage medium
määritelmä
fyysinen väline, jolle dataa tallennetaan ja jolta sitä haetaan
huomautus
Tietovälineitä ovat esimerkiksi kiintolevyt, optiset levyt, muistikortit ja muistitikut.
Käsitekaavio: Tiedonhaku.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2014-04-25
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: muistikortti ja muistitikku
Koostumussuhteinen yläkäsite: tietoaineisto