Terminologiset sanastot 2
fi        tietoaineisto
en      data set; dataset
määritelmä
tietovälineiden ja niihin tallennettujen tietojen muodostama kokonaisuus
huomautus
Tietoaineisto voi olla sekä sähköisessä että paperimuodossa.
Käsitekaavio: Tiedonhaku.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2013-10-22
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen alakäsite: tietoväline