Terminologiset sanastot
fi        kirjallisuuskatsaus
sv       litteraturöversikt
en      literature review; literature survey
de      Literaturübersicht f
määritelmä
dokumentti tai dokumentin osa, jossa selostetaan tietystä aiheesta tiettynä aikana ilmestyneiden julkaisujen sisältöä
Lähde:
  
Tietohuollon sanasto (TSK 20, 1993)
  

Tieteen termipankki
fi        kirjallisuuskatsaus
määritelmä
kooste tiettyyn aiheeseen liittyvästä tutkimustiedosta
selite
Tiettyyn aiheeseen liittyvän olemassa olevan tutkimustiedon valikoiva (eli ei-systemaattinen) yhteenveto. Ei-systemaattisia kirjallisuuskatsauksia on monenlaisia, ja ne palvelevat eri tarkoituksia, mutta pääosin ei-systemaattista kirjallisuuskatsausta käytetään argumentin tai hypoteesin rakentamisen tukena. Se ei tarjoa yhtä luotettavaa näyttöä kuin systemaattinen katsaus.
Luokitus:
  
tiedeneuvonta
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Tiedeneuvonta:kirjallisuuskatsaus
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: tietosynteesi
Hierarkkiset alakäsitteet: teemakatsaus, katsauskooste, asiantuntijasynteesi ja narratiivinen katsaus

IATE3
fi        kirjallisuuskatsaus
en      literature review;
review of literature
fr        analyse bibliographique
Luokitus:
  
education
humanities
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1654173)