Tieteen termipankki
fi        tietosynteesi
en      evidence synthesis; knowledge synthesis
määritelmä
kooste olemassa olevasta tiedosta
selite
Tietosynteesi on yläkäsite erilaisille tietoa kokoaville ja jäsentäville katsauksille. Näitä tuotetaan esimerkiksi päätöksentekoa, julkista keskustelua tai tieteellistä tutkimusta varten. Tietosynteesit perustuvat ennen kaikkea olemassa olevalle tutkitulle tiedolle. Ne eroavat toisistaan esimerkiksi sen perusteella, kuinka systemaattisesti ne on tuotettu.
huomautus
Lue lisää esimerkiksi kansainvälisen tietosynteesien käyttöä edistävän [https://evidencesynthesis.org/ Evidence Synthesis Internationalin] sivustolta.
Luokitus:
  
tiedeneuvonta
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Tiedeneuvonta:tietosynteesi
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: kirjallisuuskatsaus
Hierarkkiset alakäsitteet: meta-analyysi ja systemaattinen katsaus