Tieteen termipankki
fi        asiantuntijasynteesi; suppea kriittinen metakatsaus; myytin kumoava katsaus (ehdotettu)
en      state-of-the-art review; quick scoping review
määritelmä
tutkimuskirjallisuuden kooste, joka pyrkii murtamaan jonkin virhekäsityksen
selite
Myytin kumoava katsaus on tutkimusperustainen keskustelunavaus tai pohdiskelevampi julkaisu, joka pohjaa korkealaatuiseen tutkimukseen mutta tekee sen valikoiden. Sen päätarkoitus on osoittaa, että jokin yleinen käsitys ei viimeisimmän luotettavan tieteellisen tutkimuksen perusteella pidä paikkaansa.
huomautus
Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofin ensimmäisessä ilmiökartassa [https://acadsci.fi/sofi/ilmiokartta_raportti/ Digitalisen median vaikutukset lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin] on julkaistu myytin kumoava katsaus aiheesta [https://acadsci.fi/sofi/wp-content/uploads/Diginatiiveja_ei_ole_Ilmiokartta_Sofi_2021_Hietajarvi.pdf Diginatiiveja ei ole]
Luokitus:
  
tiedeneuvonta
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Tiedeneuvonta:myytin_kumoava_katsaus
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: kirjallisuuskatsaus ja narratiivinen katsaus
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: teemakatsaus, katsauskooste ja narratiivinen katsaus