Tieteen termipankki
fi        teemakatsaus; metatason kirjallisuuskatsaus; kriittinen katsaus; argumenttikatsaus (ehdotettu)
en      narrative review; scoping review; evidence brief; critical interpretive synthesis
määritelmä
argumenttia rakentava tutkimuskirjallisuuden kooste
selite
Argumenttikatsauksella on vaikuttamispyrkimys, mutta menetelmiltään se on systemaattisempi kuin myytin kumoava katsaus. Vaikka lopputulos voi olla kantaaottava, argumentointi perustuu aina luotettavaan tutkimustietoon (tekstistä tulee aina käydä selvästi ilmi, mikä perustuu tutkimukseen ja mikä on asiantuntijan johtopäätöstä). Tavoitteena on tarjota yhteiskunnalliseen keskusteluun yksi tutkimustietoon pohjaava ja läpinäkyvin kriteerein muodostettu argumentti.
huomautus
Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofin ensimmäisessä ilmiökartassa [https://acadsci.fi/sofi/ilmiokartta_raportti/ Digitalisen median vaikutukset lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin] on julkaistu argumenttikatsaukset [https://acadsci.fi/sofi/wp-content/uploads/Ruutuajasta_puhuminen-tulisi_lopettaa_Ilmiokartta_Sofi_2021_Hietajarvi.pdf Ruutuajasta puhuminen tulisi lopettaa] ja [https://acadsci.fi/sofi/wp-content/uploads/Some_on_vuorovaikutusta_tukeva_ymparisto_Ilmiokartta_Sofi_2021_Hietajarvi_Matikainen.pdf Sosiaalinen media on vuorovaikutusta tukeva ympäristö]
Luokitus:
  
tiedeneuvonta
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Tiedeneuvonta:argumenttikatsaus
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: kirjallisuuskatsaus ja narratiivinen katsaus
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: katsauskooste, asiantuntijasynteesi ja narratiivinen katsaus