Tieteen termipankki
fi        katsauskooste; metatason systemaattinen kirjallisuuskatsaus; evidenssikooste (ehdotettu)
en      evidence assessment; rapid review; evidence statement; evidence check; realist review; realist synthesis; meta-narrative review
määritelmä
systemaattinen katsaus jonkin aiheen tuoreimmasta ja vahvimmasta tutkimusnäytöstä
selite
Evidenssikooste kokoaa luotettavien tutkimusten tulokset systemaattisesti yhteen ja tuo esiin vahvimman näytön asteen tietoa. Kriteerit evidenssikoosteeseen mukaan otettaville tutkimuksille ovat tiukat ja avoimet. Se on katsausmuodoista objektiivisin.
huomautus
Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofin ensimmäisessä ilmiökartassa [https://acadsci.fi/sofi/ilmiokartta_raportti/ Digitalisen median vaikutukset lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin] on julkaistu evidenssikoosteet [https://acadsci.fi/sofi/wp-content/uploads/Digimedia_riippuvuus_ja_hyvinvointi_Ilmiokartta_Sofi_2021_Hietajarvi.pdf Digitaalinen media, riippuvuus ja hyvinvointi] ja [https://acadsci.fi/sofi/wp-content/uploads/Verko_vaarat_Ilmiokartta_Sofi_2021_Hietajarvi.pdf Verkon vaarat].
Luokitus:
  
tiedeneuvonta
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Tiedeneuvonta:evidenssikooste
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: kirjallisuuskatsaus
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: teemakatsaus, asiantuntijasynteesi ja narratiivinen katsaus