Terminological vocabularies
fi        perusparantaminen; parantava korjausrakentaminen
en      modernisation; rehabilitation
määritelmä
korjausrakentaminen, jossa kohteen suhteellinen laatutaso nostetaan olennaisesti alkuperäistä paremmaksi
huomautus
Perusparannushankkeessa voidaan esimerkiksi parantaa rakennuksen energiataloutta, liittää rakennus vesi- ja viemäriverkkoon tai varustaa se vaikkapa hissein tai uudenaikaisella tietotekniikalla. Perusparannushankkeisiin voi sisältyä myös kunnossapidolle tyypillisiä toimenpiteitä. Vrt. peruskorjaus.
definition
repair which aims at elevating the target’s relative quality level substantially from the original one
note
In a modernisation project, the building’s energy economy can be improved, or the building can be linked to a sanitary network or equipped with lifts or modern IT technology. Modernisation projects can also include procedures typical of repairs and replacements. Cf. renovation.
Source:
  
Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2. laitos (RAKLI, 2012)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: korjausrakentaminen ja kunnostus
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: peruskorjaus, muutosrakentaminen ja entistäminen (1)