Terminological vocabularies
fi        peruskorjaus
en      renovation (1); refurbishment (1)
määritelmä
suhteellisen suurena erillisenä hankkeena toteutettava korjausrakentaminen
huomautus
Peruskorjauksessa voidaan esimerkiksi uusia rakennusta, rakennuksen osia tai taloteknisiä järjestelmiä tai laitteita. Peruskorjauksen tavoitteena on saattaa rakennus samantasoiseksi kuin se oli uutena.
definition
repair construction carried out as a relatively large separate project
note
In renovation, one may redo a building, parts of a building, building service technology systems or equipment. Renovation aims at restoring the level a building had when it was new.
Source:
  
Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2. laitos (RAKLI, 2012)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: korjausrakentaminen
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: muutosrakentaminen, entistäminen (1) ja perusparantaminen