Terminological vocabularies
fi        entistäminen (1); entisöinti (1); entistävä korjausrakentaminen
en      ~ restoration (1)
määritelmä
korjausrakentaminen, jossa päätarkoitus on palauttaa tai säilyttää kohteen kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteellisia arvoja
huomautus
Entistäminen voidaan jakaa restaurointiin, rekonstruointiin ja konservointiin.
definition
repair construction whose main purpose is to restore or preserve the target’s cultural, historical or architectural value
note
Restoration (1) can be divided into restoration (2) , reconstruction and conservation.
Source:
  
Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2. laitos (RAKLI, 2012)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: korjausrakentaminen
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: peruskorjaus, muutosrakentaminen ja perusparantaminen
Hierarkkiset alakäsitteet: restaurointi, rekonstruointi ja konservointi