Terminological vocabularies
fi        muutosrakentaminen
en      rebuilding
määritelmä
korjausrakentaminen, joka tehdään kohteen käyttötarkoituksen tai käyttötavan muuttamiseksi
huomautus
Muutosrakentamishankkeisiin sisältyy tavallisesti myös perusparantamiselle tai kunnossapidolle tyypillisiä toimenpiteitä.
definition
repair construction which aims at changing the target’s purpose or manner of use
note
Rebuilding projects usually include procedures typical of modernisation or repairs and replacements.
Source:
  
Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, 2. laitos (RAKLI, 2012)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: korjausrakentaminen
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: peruskorjaus, entistäminen (1) ja perusparantaminen