Välkommen till termbanken TEPA

TEPA är en avgiftsfritt tillgänglig termbank som upprätthålls av Terminologicentralen. Termbanken är en samling av cirka 365 000 termposter med fackspråkliga termer och definitioner. Termbanken innehåller fackordlistor, ordböcker och termdatabaser från Terminologicentralen och andra experter. De språk som mest förekommer i TEPA är finska, svenska, engelska och tyska.

Källorna i TEPA är grupperade enligt källans typ eller ursprung. Som standard tillämpas sökningen på alla källor. Sökningen kan ytterligare begränsas till vissa ordlistegrupper genom att välja en eller flera grupper.

De följande källorna finns som grupper:

Terminologicentralen får stöd från undervisnings- och kulturministeriet för att upprätthålla kostnadsfri användning av TEPA.

Copyright (c) 2005 Kielikone Ltd. Sanastokeskus rf (26702)