Euroopan unionin IATE-termitietokanta

IATEn suomea sisältävä aineisto on haettavissa TEPA-termipankissa. IATE on Euroopan unionin toimielinten yhteinen termitietokanta, joka sisältää Euroopan unionin toimintaan liittyvää termistöä sekä termejä monilta erikoisaloilta. IATE-termitietokantaa ylläpitää Luxemburgissa sijaitseva Euroopan unionin elinten käännöskeskus.

IATEn aineistoihin sisältyy kuhunkin termitietueeseen tieto ko. käsitteen luokituksesta. Luokitustiedot perustuvat Eurovoc-tesaurukseen. IATEn aineistoihin on merkitty myös kunkin termin tai termitietueen luotettavuus yhdestä neljään tähdellä. Neljä tähteä tarkoittaa erittäin luotettavaa termiä.

TEPA-termipankki sisältää vain sellaiset IATEn termitietueet, joissa on mukana suomenkielinen termi. Suomen lisäksi termit on TEPAssa esitetty vain ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, ranskaksi ja tanskaksi.

Jokaisen TEPAssa julkaistun IATEn termitietueen lähdetiedoissa on linkki, jota napsauttamalla pääsee katsomaan kyseistä termitietuetta IATEssa. Termitietueessa olevista mahdollisesti puutteellisista tiedoista pääsee antamaan palautetta IATEssa kunkin termitietueen tiedoissa olevan Send us feedback on this entry -linkin kautta.