Tieteen termipankki
fi        kritiikki
en      critique
de      Kritik
määritelmä
argumentin tai argumentaation perusteltu kyseenalaistaminen
selite
Filosofinen kritiikki voi kohdistua joko argumentaation muotoon tai sisältöön. Voidaan pyrkiä osoittamaan, että johtopäätös ei seuraa premisseistä tai että joku premisseistä on epätosi. Voidaan myös väittää, että jotakin käsitettä käytetään päättelyssä väärin - usein epämääräistä käsitettä käytetään ikään kuin se olisi tarkka käsite. Tämä on tyypillistä esimerkiksi poliittisessa keskustelussa.
Luokitus:
  
filosofia, logiikka, tieteelliset tutkimusmenetelmät,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:kritiikki
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: argumentaatio, argumentti, epäpätevä, päättely, sivistys ja skeptikko