Terminological vocabularies
fi        eriarvoisuus
määritelmä
tila, jossa ihmisten välillä on epäoikeudenmukaisia tai eettisesti vääriä, vältettävissä olevia eroja
huomautus
Sosiaali- ja terveyspalveluissa eriarvoisuutta tarkastellaan erityisesti eri väestöryhmien välisinä hyvinvointi- ja terveyseroina, joita pyritään kaventamaan toteuttamalla tosiasiallista yhdenvertaisuutta. Eriarvoisuus liittyy myös siihen, miten ihmiset käyttävät sosiaali- ja terveyspalveluja tarpeisiinsa nähden sekä hoidon lopputuloksiin eri väestöryhmissä.
Sosiaali- ja terveyspalveluissa eriarvoisuutta voidaan tarkastella eri näkökulmista, kuten alueellisena, sosioekonomisena tai rakenteellisten tekijöiden aiheuttamasta syrjinnästä johtuvana eriarvoisuutena.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta eriarvoisuutta voidaan tarkastella väestöryhmien mukaan erityisesti seuraavien henkilöön liittyvien tekijöiden perusteella: ikä, sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen, perhesuhteet, asuinpaikka, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, vammaisuus, terveydentila, toimintarajoitteisuus ja sosioekonominen asema.
Käsitekaavio: Yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä.
Source:
  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteet (THL, 2019)
  

IATE2
fi        erilaisuus;
eriarvoisuus
sv       ojämlikhet
en      disparity;
inequality
de      Ungleichheit
fr        inégalité;
disparité
da      ulighed
Classification:
  
ECONOMICS
social inequality
  
Reliability:
  
★★★☆
  
Source:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1393716)