Terminological vocabularies
fi        väestöryhmä
määritelmä
ihmisryhmä, johon kuuluvia ihmisiä yhdistää jokin yhteinen ominaisuus
huomautus
Väestöryhmiä muodostetaan erityisesti tilastoinnissa ja tutkimuksessa seuraavien henkilöön liittyvien tekijöiden perusteella: ikä, sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen, perhesuhteet, asuinpaikka, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, vammaisuus, terveydentila, toimintarajoitteisuus ja sosioekonominen asema.
Yhdenvertaisuuden arvioinnissa voidaan hyödyntää henkilöön liittyvien tekijöiden perusteella muodostettujen väestöryhmien vertailua.
Käsitekaavio: Yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä.
Source:
  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteet (THL, 2019)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen alakäsite: haavoittuvassa asemassa oleva väestöryhmä