Terminological vocabularies
Yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä
Source:
  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteet (THL, 2019)