Terminologiset sanastot 2
fi        internetpuhelin; nettipuhelin; verkkopuhelin
en      Internet phone; VoIP phone; IP phone; network telephone; network phone; net phone
määritelmä
järjestelmä, palvelu tai sovellus, joka mahdollistaa puheluyhteyden tietoverkon kautta
huomautus
Internetpuhelimen käyttöön tarvitaan puhe- tai videoyhteyden muodostamiseen sopiva ohjelmisto ja tietokone tai muu päätelaite. Ks. internetpuhelu.
Termi Internet-puhelin voidaan kirjoittaa myös isolla alkukirjaimella.
VoIP-lyhenne tulee englannin sanoista Voice over Internet Protocol.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2012-01-10
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: sovellus
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: paikallinen sovellus, verkkosovellus, etähallintasovellus ja maksusovellus