Terminologiset sanastot 2
fi        paikallinen sovellus
en      local application
määritelmä
yksittäiseen tietokoneeseen asennettu sovellus, jota voi käyttää vain kyseisellä tietokoneella
huomautus
Työasemassa toimivaa paikallista sovellusta voidaan nimittää työasemasovellukseksi (engl. desktop application).
Vrt. verkkosovellus.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2007-05-25
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: sovellus
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: verkkosovellus, internetpuhelin, etähallintasovellus ja maksusovellus