Terminologiset sanastot 2
fi        etähallintasovellus
en      remote control application
määritelmä
sovellus, jolla voi hallita laitteita tai tietojärjestelmiä tietoliikenneverkon kautta
huomautus
Palvelinten hallinnassa käytetään tyypillisesti etähallintasovelluksia. Niitä käytetään myös käyttäjien tuessa.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2018-01-22
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: sovellus
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: paikallinen sovellus, verkkosovellus, internetpuhelin ja maksusovellus
Hierarkkinen alakäsite: varkaudentorjuntasovellus