Terminologiset sanastot 2
fi        verkkosovellus
en      web application; webapp
määritelmä
tietoverkossa selaimen tai erityisen ohjelman avulla käytettävä sovellus
huomautus
Verkkosovelluksia ovat esimerkiksi selainsähköposti ja wikisivusto.
Termiä www-sovellus voidaan käyttää internetissä toimivista sovelluksista.
Vrt. paikallinen sovellus.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2012-01-10
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: sovellus
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: paikallinen sovellus, internetpuhelin, etähallintasovellus ja maksusovellus
Hierarkkiset alakäsitteet: koostesovellus, wikisivusto ja selainsähköposti