Terminologiset sanastot
fi        kyselypalvelu; suorasaantilataus <INSPIRE>
sv       nedladdning med direkt åtkomst <INSPIRE>
en      direct access download <INSPIRE>
määritelmä
kohdepalvelu, joka mahdollistaa sovellukselle tiedon saannin sen tallennuspaikasta kyselyn avulla
huomautus
Tyypillisesti kyselyllä valitaan vastaukseen aineistosta rajattu osajoukko tai yksittäinen kohde. Kysely voidaan tehdä esimerkiksi tiedossa olevan tunnuksen (kuten kiinteistötunnus tai rakennustunnus) tai sijainnin avulla.
Tyypillisesti kyselypalvelu on WFS (Web Feature Service) –palvelu, jossa kyselykielenä käytetään FE (Filter Encoding) –kieltä.
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: sisältöpalvelu ja kohdepalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: karttakuvapalvelu, kohdepalvelu ja tiedostopalvelu