Terminologiset sanastot
fi        tunnus; < tunniste <INSPIRE>
sv       identifierare
en      identifier
määritelmä
kohteen tai tietoresurssin yksilöimiseen käytettävä merkkijono
huomautus
INSPIRE-direktiivissä käytetään tunnuksesta termiä tunniste. Paikkatietokohteiden ja paikkatiedon tietoresurssien näkökulmasta tunniste on kuitenkin käsitteenä laajempi kuin tunnus. Tunnus muodostuu merkkijonosta, tunniste taas voi olla lisäksi vaikkapa sormenjälki.
Käsitekaavio: Kohde.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: ulkoinen kohdetunnus ja yksilöivä resurssitunniste