Terminologiset sanastot
fi        sijainti
sv       läge n; position
en      location; position
määritelmä
paikka, jossa jokin yksikäsitteisen järjestelmän avulla ilmaistuna sijaitsee
huomautus
Yksikäsitteinen järjestelmä voi olla koordinaattijärjestelmä (ks. suora sijainti) tai osoite- tai muu paikantava järjestelmä (ks. epäsuora sijainti).
Geoinformatiikassa sijainnilla tarkoitetaan maantieteellistä sijaintia eli paikkaa, jossa jokin sijaitsee yksikäsitteisen järjestelmän avulla ilmaistuna Maan suhteen.
ISO 19100 -standardisarjassa englannin termillä position viitataan sijainnin ilmaisevaan tietotyyppiin ja termillä location paikkaan.
Käsitekaaviot: Sijainti ja Paikkatieto ja kohde.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: suora sijainti ja epäsuora sijainti