Terminologiset sanastot
fi        tiedostopalvelu
en      download service for pre-defined data sets; predefined dataset download service
määritelmä
kohdepalvelu, joka mahdollistaa ennalta määritellyn tiedoston kopioimisen käyttäjän tietovälineelle
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: sisältöpalvelu ja kohdepalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: karttakuvapalvelu, kohdepalvelu ja kyselypalvelu