Terminologiset sanastot
fi        ympäristötekniikka
ei: ympäristöteknologia
sv       miljöteknik
inte: miljöteknologi
en      environmental technology; environmental engineering; ecotechnology
de      Umwelttechnik f; Umweltschutztechnik f
fr        génie m de l'environnement; génie m écologique
määritelmä
tekniikan ala, jonka tarkoituksena on ehkäistä tai vähentää ympäristön pilaantumista; ks. myös ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen
huomautus
Ympäristötekniikkaa käytetään sekä ympäristöhaittojen ehkäisemisessä että jo syntyneiden haittojen korjaamisessa . Ympäristötekniikkaa ovat muun muassa säästävä tekniikka, päästöjen ja jätteiden käsittelytekniikka, prosessivalvontaan ja päästöjen valvontaan soveltuva mittaus- ja säätötekniikka sekä saastuneiden tai muuten pilaantuneiden alueiden puhdistus- ja kunnostustekniikka.
Käsitekaavio: Ympäristötekniikan käsitteitä.
Lähde:
  
Ympäristösanasto (TSK 27, 1998)