Terminologiset sanastot
fi        päästö
sv       utsläpp n
en      release; emission <yleensä päästöstä ilmaan>; discharge <yleensä päästöstä veteen>; effluent discharge <yleensä nestemäisestä päästöstä>; effluent <yleensä nestemäisestä päästöstä>
de      Emission f; Ableitung f; Einleitung f
fr        rejet m; émission f
määritelmä
ihmisen toiminnasta johtuva aineen tai energian ei-toivottu siirtymä lähteestä ympäristöön
huomautus
Päästöt voidaan jaotella eri alaryhmiin ainakin seuraavien perusteiden mukaan: a) päästön olomuodon mukaan (esim. energiapäästöt kuten melupäästö ja eräät säteilypäästöt sekä erilaiset ainepäästöt kuten kaasumainen haihtumapäästö, nestemäinen öljypäästö ja kiinteä hiukkaspäästö) b) päästön leviämiskohteen mukaan (esim. päästö ilmaan, päästö veteen, päästö maaperään) c) päästölähteen mukaan (esim. liikennepäästö, teollisuuspäästö, maatalouspäästö) d) päästölähteen valvottavuuden mukaan (pistemäinen päästö, hajapäästö) e) päästön jatkuvuuden mukaan (jatkuva päästö, satunnaispäästö, häiriöpäästö).
Termillä emissio viitataan aineen ja energian siirtymiseen lähteestä ympäristöön. Päästöissä on siis kyse ei-toivotuista emissioista.
Käsitekaavio: Erilaisia päästöjä.
Lähde:
  
Ympäristösanasto (TSK 27, 1998)