Terminologiset sanastot
fi        jäte
sv       avfall n
en      waste; refuse
de      Abfall m; Müll m
fr        déchet m <usein monikossa: déchets>; résidu m <usein monikossa: résidus>; ordure f <usein monikossa: ordures>; détritus m; débris m
määritelmä
tuotantoprosessissa tai käytössä yli jäänyt tai syntynyt aine tai esine, joka poistetaan tarpeettomana käytöstä
huomautus
Jätteet voidaan jaotella eri luokkiin ja lajeihin seuraavin perustein: 1) jäteluokat: a) jätteitä synnyttävän toiminnan mukaan: kotitalousjäte, palvelutoiminnan jäte (englanti: commercial and institutional waste), teollisuusjäte, rakennusjäte, maatalousjäte, kaivostoiminnan jäte, metsätalousjäte jne. b) hallinnollisten määräysten mukaan: yhdyskuntajäte 2) jätelajit: a) jätteiden koostumuksen ja ominaisuuksien mukaan: paperijäte, pahvijäte, muovijäte, lasijäte, metallijäte, öljyjäte, biojäte jne. (jaottelussa voidaan edetä koostumuksen karkeasta jaottelusta hyvinkin hienojakoiseen jaotteluun) b) olomuodon mukaan: kiinteä jäte, nestemäinen jäte, kaasumainen jäte c) erityisvaatimusten ja haitallisuuden mukaan: erityisjäte ja ongelmajäte d) hyödynnettävyyden mukaan: hyödyntämiskelvoton jäte, hyötyjäte.
Suomen jätelain ja Euroopan yhteisöjen jätteitä koskevien säädösten mukaan jätettä on sellainen aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut, aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan käytöstä.
Käsitekaaviot: Jäteluokkia ja jätelajeja ja Jätehuollon käsitteitä.
Lähde:
  
Ympäristösanasto (TSK 27, 1998)