Terminologiset sanastot
fi        saaste
sv       förorening
en      contaminant; < pollutant; < pollution agent
de      Verunreinigung f; > Schadstoff m; ~ Belastungsstoff m
fr        contaminant m; < substance f polluante; < polluant m; < agent m de pollution; < agent m polluant; < matière f polluante
määritelmä
maaperässä, vedessä tai ilmassa oleva ihmisen aiheuttama epäpuhtaus, joka sellaisenaan vaarantaa terveyttä tai perimää; ks. myös ympäristöhaitta
huomautus
Esimerkiksi päästöjen kautta maaperään, veteen tai ilmaan joutuneet ympäristölle haitalliset aineet sekä jätteet voivat muuttua saasteiksi, jos niitä ei ajoissa tehdä haitattomiksi. Ks. myös jätteiden käsittely.
Saasteeksi voidaan katsoa myös ihmisen tai eläinten terveyttä ja yleistä viihtyvyyttä haittaava melu (melusaaste).
Käsitekaavio: Ympäristön pilaantumisen käsitteitä.
Lähde:
  
Ympäristösanasto (TSK 27, 1998)