Terminologiset sanastot
fi        operatiivinen tilannekuva
sv       operativ lägesbild
en      operational picture
määritelmä
yksityiskohtainen tilannekuva, joka tukee operatiiviseen toimintaan (1) liittyvää päätöksentekoa
huomautus
Operatiivinen tilannekuva on tarkoitettu tukemaan suhteellisen lyhyen aikavälin päätöksentekoa.
Tästä käsitteestä käytetään Rajavartiolaitoksessa termiä taktinen tilannekuva.
definition
detaljerad lägesbild som stöder beslutsfattande relaterat till operativ verksamhet (1)
anmärkning
En operativ lägesbild är avsedd att stödja beslutsfattande på relativt kort sikt.
För detta begrepp använder Gränsbevakningsväsendet termen taktisk lägesbild.
Käsitekaavio: Organisaation toiminta ja tilannekuva.
Begreppsdiagram: En organisations verksamhet och lägesbild.
Lähde:
  
Sisäisen turvallisuuden sanasto (Sisäministeriö, 29.6.2023)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: tilannekuva
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: strateginen tilannekuva