Terminologiset sanastot
fi        strateginen tilannekuva
sv       strategisk lägesbild
en      strategic situation picture; strategic situational picture
määritelmä
analysoiduista tiedoista koottu ilmiötason tilannekuva, joka tukee strategiseen toimintaan liittyvää päätöksentekoa
huomautus
Strateginen tilannekuva on tarkoitettu tukemaan pitkän aikavälin päätöksentekoa.
definition
lägesbild på fenomennivå som sammanställts av analyserad information och som stöder beslutsfattande relaterat till strategisk verksamhet
anmärkning
En strategisk lägesbild är avsedd att stödja beslutsfattande på lång sikt.
Käsitekaavio: Organisaation toiminta ja tilannekuva.
Begreppsdiagram: En organisations verksamhet och lägesbild.
Lähde:
  
Sisäisen turvallisuuden sanasto (Sisäministeriö, 29.6.2023)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: tilannekuva
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: operatiivinen tilannekuva