Terminologiset sanastot
fi        operatiivinen toiminta (1); taktinen toiminta (2) <Rajavartiolaitos>
sv       operativ verksamhet (1); taktisk verksamhet (2) <Gränsbevakningsväsendet>
en      operational activities pl
määritelmä
organisaation toiminta, jolla toteutetaan organisaation ydintehtävää strategisessa ja taktisessa toiminnassa (1) määritettyjen suuntaviivojen mukaisesti
huomautus
Tästä käsitteestä käytetään Rajavartiolaitoksessa termiä taktinen toiminta (2).
Se, millä termeillä organisaation toiminnan eri tasoja kutsutaan ja kuinka ne määritellään, vaihtelee organisaatiosta riippuen.
definition
organisations verksamhet med vilken man genomför organisationens kärnuppgift i enlighet med de riktlinjer som fastställts i den strategiska och taktiska verksamheten (1)
anmärkning
För detta begrepp använder Gränsbevakningsväsendet termen taktisk verksamhet (2).
Vilka termer som används för att benämna olika nivåer i en organisations verksamhet och hur de fastställs varierar beroende på organisationen.
Käsitekaavio: Organisaation toiminta ja tilannekuva.
Begreppsdiagram: En organisations verksamhet och lägesbild.
Lähde:
  
Sisäisen turvallisuuden sanasto (Sisäministeriö, 29.6.2023)