Terminologiset sanastot
fi        varautumisperiaate; varovaisuusperiaate
sv       försiktighetsprincipen
en      precautionary principle; PP
de      Vorsorgeprinzip n
fr        principe m de précaution
määritelmä
periaate, jonka mukaan ympäristön pilaantumisen riskejä on ryhdyttävä ehkäisemään, vaikkei haitallisten ympäristövaikutusten luonteesta ja laajuudesta ole täyttä varmuutta; ks. myös ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja ympäristöriski
Lähde:
  
Ympäristösanasto (TSK 27, 1998)
  

IATE2
fi        varovaisuusperiaate
sv       försiktighetsprincipen
en      principle of prudence
de      Vorsichtsprinzip
fr        principe de prudence
da      forsigtighedsprincip
Luokitus:
  
accounting
budget
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (2234571)
  

IATE3
fi        varovaisuusperiaate (★★★☆)
sv       aktsamhetsprincip (★★★☆)
en      prudent person principle (★★★☆);
prudent person rule (★★★☆);
prudent person approach (★★★☆)
de      Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht (★★★☆)
fr        principe de prudence (★★☆☆);
principe de la «personne prudente» (★★☆☆)
da      "prudent person"-princippet (★★★☆)
Luokitus:
  
FINANCE
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (907682)
  
fi        ennalta varautumisen periaate (★★★★);
varautumisperiaate (★★★☆);
varovaisuusperiaate (★★★☆)
sv       försiktighetsprincipen (★★★★)
en      precautionary principle (★★★★);
PP (★★★☆)
de      Vorsorgeprinzip (★★★☆);
Grundsatz der Vorsorge (★★★☆)
fr        principe de précaution (★★★☆);
PP (★★★☆)
da      forsigtighedsprincip (★★★★)
Luokitus:
  
health policy
environmental protection
ENVIRONMENT
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (855615)