Terminologiset sanastot
fi        ympäristöriski
sv       miljörisk
en      environmental risk
de      Umweltrisiko n
fr        risque m en matière d'environnement; risque m environnemental
määritelmä
sellaisen tapahtuman uhka, joka toteutuessaan aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia
Käsitekaavio: Ympäristökuormitusten käsitteitä.
Lähde:
  
Ympäristösanasto (TSK 27, 1998)