Terminologiset sanastot
fi        ympäristövaikutus
sv       miljöverkningar pl; miljökonsekvenser pl; miljöeffekter pl; miljöpåverkan
en      environmental impact; environmental effect
de      Umweltauswirkung f; Umwelteinwirkung f; Umwelteinfluß m; Umweltbeeinflussung f; Umwelteffekt m
fr        effet m sur l'environnement; impact m sur l'environnement; impact m environnemental; conséquence f sur l'environnement
määritelmä
jonkin tekijän tai joidenkin tekijöiden aiheuttama muutos ympäristössä
huomautus
Ympäristövaikutukset voivat olla hyödyllisiä, merkityksettömiä tai haitallisia.
Erilaisia ympäristövaikutuksia tutkittaessa ja analysoitaessa pyritään nykyisin selvittämään mahdollisimman tarkasti ne ihmisen toimintaan liittyvät tekijät, jotka aiheuttavat etenkin haitallisia ympäristövaikutuksia (ks. myös ympäristöhaitta ja ympäristön pilaantuminen). Muutoksia aiheuttavat tekijät voivat olla niin yksittäisiä aineita kuin toimintoja tai ilmiöitä.
Käsitekaavio: Ympäristökuormitusten käsitteitä.
Lähde:
  
Ympäristösanasto (TSK 27, 1998)