Terminologiset sanastot 2
fi        rajapinta; liittymä
en      interface
määritelmä
standardin mukainen käytäntö tai yhtymäkohta, joka mahdollistaa tietojen siirron laitteiden, ohjelmien tai käyttäjän välillä
huomautus
Kahden laitteen välisen rajapinnan voivat muodostaa esimerkiksi fyysinen liitäntä ja tiedonsiirron vaatimat määritykset. Ohjelman ja käyttäjän välisen rajapinnan muodostaa käyttöliittymä. API (application program interface) eli ohjelmointirajapinta muodostaa kahden ohjelman, esimerkiksi käyttöjärjestelmän ja sovelluksen välisen rajapinnan, jonka tarjoamat valmiit palvelut helpottavat ohjelmoijan työtä.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2014-12-05
  

Terminologiset sanastot
fi        palvelurajapinta
sv       servicegränssnitt n
en      service interface; application programming interface; API
määritelmä
sovellusten välinen rajapinta
huomautus
Usein termiä palvelurajapinta käytetään virheellisesti viittaamaan rajapintapalveluun; tässä merkityksessä termiä ei tulisi käyttää. Palvelurajapinta on määritelty menetelmä, kun taas rajapintapalvelu on määritellyn menetelmän toteutus.
Englannin termiä API (suom. ohjelmointirajapinta) käytettiin alun perin ohjelmistokomponenttien välisistä rajapinnoista, mutta nykyisin termin käyttö on laajentunut niin, että termillä viitataan myös verkkopalveluiden (1) rajapintoihin. Näin ollen termeistä service interface ja API on tullut lähes synonyymeja keskenään.
Käsitekaavio: Paikkatietopalvelu.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: rajapinta
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: käyttöliittymä

IATE2
fi        sovellusrajapinta (★★★☆);
ohjelmointirajapinta (★★★☆);
sovellusliittymä (★★★☆);
API (★★★☆)
sv       gränssnitt för applikationsprogrammering (★★★☆);
applikationsprogrammeringsgränssnitt (★★★☆);
gränssnitt för tillämpningsprogram (★★★☆);
programmeringsgränssnitt (★★★☆);
API (★★★☆)
en      application program interface (★★★☆);
application programming interface (★★★☆);
API (★★★☆)
de      Programmierschnittstelle (★★★☆);
Anwendungsprogrammierschnittstelle (★★★☆);
API (★★★☆)
fr        interface de programme d'application (★★☆☆);
interface de programmation d’application (★★★☆);
interface de programmation (★★★☆);
API (★★☆☆)
da      applikationsprogrammeringsgrænseflade (★★★☆);
applikationsprogrammeringsinterface (★★★☆);
programmeringsgrænseflade for applikationer (★★★☆);
API (★★★☆)
Luokitus:
  
information technology and data processing
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (855315)