Terminologiset sanastot 2
fi        käyttöliittymä
en      user interface
määritelmä
ohjelman tai laitteen osat, joiden kautta käyttäjä seuraa ja ohjaa ohjelman tai laitteen toimintaa ja saa tietoa toiminnasta
huomautus
Ohjelman käyttöliittymä voi olla esimerkiksi merkkipohjainen tai graafinen (eli kuvapohjainen). Graafisen käyttöliittymän avulla ohjelmalle voidaan antaa käskyjä esimerkiksi kuvakkeita napsauttamalla tai kaksoisnapsauttamalla.
Monien ohjelmien käyttöliittymiä voidaan muokata käyttäjän tarpeiden mukaan esimerkiksi niin, että usein tarvittavat toiminnot ovat mahdollisimman helposti toteutettavissa.
Vrt. myös kehokäyttöliittymä.
Käsitekaaviot: Käyttöliittymä ja Valikot.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2000-12-01
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen alakäsite: kehokäyttöliittymä