Terminologiset sanastot 2
fi        kehokäyttöliittymä
en      body user interface; BUI
määritelmä
käyttöliittymä, jolla tietojärjestelmää ohjataan ihmiselle luontaisella tavalla ilman teksti- tai kuvapohjaisia komentoja
huomautus
Kehokäyttöliittymää voidaan ohjata esimerkiksi puheen, katseen tai eleiden avulla.
Käsitekaavio: Käyttöliittymä.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2000-04-28
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: käyttöliittymä