Terminologiset sanastot
fi        rajapinta
sv       gränssnitt n
en      interface
määritelmä
määritelty menetelmä tai käytäntö, jonka mukaisesti on mahdollista toteuttaa tiedon välittäminen
huomautus
Rajapinnan mahdollistama tiedon välittäminen voi tapahtua esimerkiksi laitteiden tai sovellusten välillä tai sovelluksen ja ihmiskäyttäjän välillä tai ihmisten välillä (esimerkiksi asiakasrajapinta). Sovellusten välistä rajapintaa kutsutaan palvelurajapinnaksi ja sovelluksen ja ihmiskäyttäjän välistä rajapintaa käyttöliittymäksi.
Rajapintaa voidaan pitää määrittelynä ja rajapintapalvelua tämän määrittelyn (osittaisena tai kattavana) toteutuksena.
Käsitekaaviot: Paikkatietopalvelu ja Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: palvelurajapinta ja käyttöliittymä