Terminologiset sanastot
fi        hybridivaikuttaminen
sv       hybridpåverkan
en      hybrid influence activities pl; hybrid influence efforts pl
määritelmä
suunnitelmallinen toiminta, jolla valtiollinen toimija pyrkii saavuttamaan omat tavoitteensa erilaisia toisiaan täydentäviä keinoja käyttäen ja kohteen etujen vastaisesti
huomautus
Hybridivaikuttamisen keinot voivat olla esimerkiksi taloudellisia, poliittisia tai sotilaallisia. Siihen voi sisältyä rikollista toimintaa, informaatio- tai kybervaikuttamista mutta myös muita keinoja. Myös vieraan valtion välineellistämä laajamittainen maahantulo on eräs hybridivaikuttamisen keino. Eri keinoja voidaan käyttää samanaikaisesti tai siten, että ne seuraavat toisiaan. Hybridivaikuttaminen on tyypillisesti peiteltyä toimintaa.
Hybridivaikuttamisessa voidaan hyödyntää myös kotimaisia tai muita ei-valtiollisia toimijoita.
Perinteistä sodankäyntiä ei yleensä nähdä hybridivaikuttamisena.
definition
planmässig verksamhet, med vilken en statlig aktör strävar efter att uppnå egna mål genom att använda olika metoder som kompletterar varandra och som strider mot föremålets intressen
anmärkning
Metoderna för hybridpåverkan kan vara till exempel ekonomiska, politiska eller militära. I hybridpåverkan kan ingå brottslig verksamhet, informations- eller cyberpåverkan men också andra metoder. Också omfattande invandring som en främmande stat använder som instrument är en metod för hybridpåverkan. Olika metoder kan användas samtidigt eller så att de följer på varandra. Hybridpåverkan är typiskt dold verksamhet.
I hybridpåverkan kan man utnyttja också inhemska eller andra icke-statliga aktörer.
Traditionell krigföring anses i allmänhet inte vara hybridpåverkan.
Lähde:
  
Sisäisen turvallisuuden sanasto (Sisäministeriö, 29.6.2023)
  
fi        hybridivaikuttaminen
sv       hybridpåverkan
en      hybrid operations pl
määritelmä
poliittisesti motivoitunut suunnitelmallinen toiminta, jolla pyritään saavuttamaan omat tavoitteet erilaisia, toisiaan täydentäviä keinoja käyttäen ja kohteen heikkouksia hyödyntäen
huomautus
Hybridivaikuttamisen keinot voivat olla esimerkiksi taloudellisia, poliittisia tai sotilaallisia. Keinoja voidaan käyttää samanaikaisesti tai siten, että ne seuraavat toisiaan.
Hybridivaikuttamista tehdään esimerkiksi informaatio-, kyber-, fyysisten ja taloudellisten operaatioiden avulla.
Hybridivaikuttamisen takana voi olla joko valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija.
Vrt. informaatiovaikuttaminen.
Käsitekaavio: Informaatioon ja tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkat.
Lähde:
  
Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52, 2018)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen alakäsite: informaatiovaikuttaminen
fi        hybridivaikuttaminen
sv       hybridpåverkan
en      hybrid influencing
määritelmä
toiminta, jolla pyritään erilaisia, toisiaan täydentäviä keinoja käyttäen ja kohteen heikkouksia hyödyntäen saavuttamaan omat tavoitteet
huomautus
Hybridivaikuttamisen keinot voivat olla esimerkiksi taloudellisia, poliittisia tai sotilaallisia. Hybridivaikuttamisessa voidaan käyttää myös teknologiaa ja sosiaalista mediaa. Keinoja voidaan käyttää samanaikaisesti tai siten, että ne seuraavat toisiaan.
Hybridivaikuttamista voi olla vaikea tunnistaa.
Vrt. informaatiovaikuttaminen.
Lähde:
  
Kokonaisturvallisuuden sanasto (TSK 50, 2017)