Terminologiset sanastot
fi        informaatiovaikuttaminen
sv       informationspåverkan
en      information operations pl (1); influencing through information
määritelmä
toiminta, jossa informaatiota tuottamalla, muokkaamalla tai sen saatavuutta rajoittamalla muutetaan kohteen käsityksiä tai toimintaa informaatio- ja mielipideympäristön kautta
huomautus
Informaatiovaikuttamista on monentasoista ja sitä voidaan tehdä esimerkiksi informaatio-operaatioiden avulla.
Vrt. hybridivaikuttaminen.
Englanninkielisten termien käyttö ei ole vakiintunut. Anglosaksisessa maailmassa myös informaatiovaikuttamisesta käytetään laajasti termejä "information warfare" ja "information war", mutta Suomessa pyritään yleensä tekemään ero sodankäynnin ja vaikuttamisen välillä.
Käsitekaavio: Informaatioon ja tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkat.
Lähde:
  
Kyberturvallisuuden sanasto (TSK 52, 2018)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen yläkäsite: hybridivaikuttaminen